POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.WEKOCATERING.PL

I
WPROWADZENIE

Jednym z naszych priorytetów zawsze będzie Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Chcemy więc w sposób  przejrzysty  wyjaśnić,  jak  gromadzimy,  przechowujemy,  udostępniamy  oraz  wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a także określić sposoby kontrolowania i określania preferencji, jakie masz do dyspozycji, udostępniając swoje dane osobowe naszej firmie.

Taki jest cel niniejszej Polityki Prywatności („Polityka”), która zawiera szczegółowe informacje  na  ten temat.

II
INFORMACJE NA TEMAT POLITYKI

W  niniejszej  Polityce  zostały  określone  najważniejsze  informacje  dotyczące  sposobu  przetwarzania Twoich danych osobowych przez www.wekocatering.pl Polityka ma  zastosowanie  do wszystkich usług powiązanych z cateringiem. Warunki regulujące zbieranie  danych  osobowych  są  określone  w  Regulaminie  będącym podstawą  prawną ich wykorzystania. 
Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych  usług  spowoduje  zmianę  sposobu,  w  jaki  gromadzimy  lub  przetwarzamy  Twoje  dane osobowe,  przekażemy  Ci  dodatkowe  informacje,  warunki  lub  zasady.  O  ile  nie  określono  inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

Celem niniejszej Polityki jest:

zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy za Twoją zgodą oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy; wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe wyjaśnienie  Twoich  praw  i  preferencji  w  odniesieniu  do  gromadzonych  przez  nas  danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.

Mamy nadzieję, że pomoże to Tobie zrozumieć nasze zobowiązania dotyczące prywatności.

Informacje  o  tym,  w  jaki  sposób  skontaktować  się  z  nami  w  przypadku  jakichkolwiek pytań  lub wątpliwości są dostępne w poniższej sekcji „Dane kontaktowe”. Ewentualnie, jeśli nie zgadzasz się z treścią  niniejszej  Polityki,  pamiętaj,  że  samodzielnie  decydujesz,  czy  chcesz  korzystać  z cateringu.

III 
TWOJE PRAWA I PREFERENCJE: KONTROLA I MOŻLIWOŚĆ WYBORU

Być może masz świadomość, że nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy dodatkowe mechanizmy kontroli przejrzystości i dostępu w naszym cateringu:

prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;

prawo  do  żądania  poprawienia  lub  zaktualizowania  danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;

prawo  do  sprzeciwu,  w  dowolnym  momencie,  wobec  przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji lub celów marketingowych;

prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie; 

IV
SPOSÓB, W JAKI GROMADZIMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe gromadzimy w następujący sposób:

Kiedy składasz  zamówienie  na  catering gromadzone są konkretne dane osobowe pozwalające na realizację zamówienia takie jak imię,  nazwisko, adres   e-mail, adres  zamieszkania,   kod   pocztowy, numer   telefonu,   numer   konta bankowego,

Kiedy trwa realizacja zamówienia gromadzimy takie dane jak: informację jaką zamawiasz dietę, gdzie zostanie ona dostarczona oraz jakie masz preferencje żywieniowe.

Jeśli piszesz do nas e-maila zapisujemy wówczas informacje o uwagach do zamówienia, reklamacjach, czy preferencjach oraz dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas treści marketingowych dodamy twoje dane (adres e-mail, telefon, adres zamieszkania) do bazy potencjalnych klientów i będziemy informować Cię  o naszych produktach.

 

V
PRZETWARZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM
ZEWNĘTRZNYM

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy, z którymi współpracujemy w celu realizacji warunków umowy sprzedaży. Są to firmy dostarczające oprogramowanie, czy kurierskie lub księgowe. Firmy te jedynie przetwarzają dane osobowe, ale nie są ich administratorami, więc nie mogą nimi w dowolny sposób dysponować.

Twoje  dane  możemy  udostępniać  urzędom  państwowym  takim  jak  np.  Urząd Skarbowy lub inny podmiot, który będzie miał podstawę prawną do udostępnienia im Twoich danych osobowych.

 

VII
ZATRZYMYWANIE I USUWANIE DANYCH

Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do realizacji zamówienia. dietetyczny,  oraz  w  uzasadnionych  i  koniecznych  celach  biznesowych(m.in. zgodnie  z  art.74 ust. 1 i 2vUstawy  o  Rachunkowości),   takich   jak   utrzymanie   statystyk, czy realnych  danych  biznesowych,zapotrzebowania  klientów  na  rozwój  oferty,  czy  funkcjonalności  Serwisu Internetowego   oraz wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych oraz rozstrzyganie konfliktów. Dane uzyskane na podstawie zgody będziemy przechowywać do czasu wycofania zgody  lub do czasu aktualizacji bazy danych.

Na Twój wniosek usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe, tak aby nie służyły one już do Twojej identyfikacji.

 

VIII
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak pamiętaj, że żaden system nigdy nie jest  całkowicie  bezpieczny.  Wdrożyliśmy  różne zasady,  takie  jak Polityka  Bezpieczeństwa  Danych Osobowych,   czy   Instrukcje Zarządzania  Systemami  Informatycznymi,  regularny przegląd  miejsc przetwarzania  danych  osobowych,  szkolenia  pracowników,  oraz  szyfrowanie  jednostek.

 

IX 
ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności np.wysyłając Ci wiadomość e-mail. W niektórych przypadkach powiadomimy Cię z wyprzedzeniem. Dlatego też prosimy o uważne czytanie takich powiadomień.

 

X
DANE KONTAKTOWE

Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych wysłając do nas wiadomości na adres: [email protected]

www.wekocatering.pl jest administratorem danych dla celów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach tej Polityki.